Cẩm nang Kiểm soát độ tươi của hàng tồn kho và các khoản phải thu tại Nhật Bản dành cho nhà quản lý (eBook, EPUB)

Cẩm nang Kiểm soát độ tươi của hàng tồn kho và các khoản phải thu tại Nhật Bản dành cho nhà quản lý (eBook, EPUB) - Shigeaki Takai
Dein klimafreundliches eBook steht für dich als EPUB Format nach dem Kaufprozess per Download bereit.
Sofort lieferbar | Lieferzeit: Sofort lieferbar

21,35 €*

ISBN-13:
6610000031054
Veröffentl:
2017
Seiten:
153
Autor:
Shigeaki Takai
eBook Format:
EPUB
eBook-Typ:
Reflowable
Kopierschutz:
Adobe DRM [Hard-DRM]
Sprache:
Vietnamesisch
Beschreibung

Sách tham khảo về giảm nhẹ rủi ro gian lận kế toán và sản xuất quá mức Việc Kiểm kê và Kiểm kê Tài khoản thích hợp có thể giải quyết tất cả các vấn đề về quản lý! Đã từng tham gia sản xuất và phân phối trong nhiều năm tại Sony và làm quen với "quản lý hàng tồn kho" của các công ty trong và ngoài nước, tác giả giải thích về tư vấn quản lý hàng tồn kho. Trong khi hàng tồn kho là nguồn gốc của lợi nhuận cho kinh doanh, nó cũng gây ra thiệt hại và chỉ là kết quả của hoạt động. Tập trung vào ba vấn đề liên quan đến hàng tồn kho (① Tăng vốn lưu động ② Tăng chi phí xử lý ③ Giảm rủi ro gian lận kế toán), bản chất của quản lý hàng tồn kho được giải thích rõ ràng, đó là quản lý hàng tươi và quản lý hàng tuần . Nghiên cứu tình huống của các công ty lớn trong nước thu được thông qua phỏng vấn, chu trình chuyển đổi tiền mặt giữa Nhật Bản và Mỹ được so sánh hoàn toàn. Ngoài ra, đề cập đến vấn đề lương thực thế giới mới nhất, chủ trương để ngăn chặn tình trạng sản xuất quá mức và cung quá mức. Sau phiên bản dịch tiếng Anh, cuốn sách sẽ được xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ để thúc đẩy việc kiểm soát sự tồn kho của hàng tồn kho. Sản xuất, hậu cần, thực phẩm · Quản lý điều hành, nhân viên kiểm soát doanh nghiệp, SCM người chịu trách nhiệm cho tất cả các ngành công nghiệp phải đọc. Cẩm nang kiểm soát độ tươi của hàng tồn kho tại Nhật Bản dành cho nhà quản lý


 


https://ifc-consulting-ltd.jimdo.com/


Mục lục


Chương 1:


Tại sao cần kiểm soát hàng tồn kho và độ tươi của hàng tồn kho chặt chẽ hơn vào thời điểm hiện tại?


(1) Độ tươi là gì?


(2) Thế giới đang đối mặt với vấn đề về tổn thất và lãng phí thực phẩm


(3) Tại sao các doanh nghiệp có thể duy trì sức mạnh thông qua độ tươi hấp dẫn?


①. Asahi Super Dry


②. Sốt mayonnaise Kewpie


③. Khoai tây Chiên Calbee


④. Seven-Eleven


⑤. Sony


 


Chương 2:


Quản lý tiền mặt


(1) Lợi nhuận mang tính chủ quan, tiền mặt mới mang tính khách quan


(2) Chu kỳ Chuyển đổi Tiền mặt (CCC)

(3) Làm thế nào để cải thiện chu kỳ chuyển đổi tiền mặt?


 


Chương 3:


Hàng tồn kho xét từ khía cạnh báo cáo tài chính


(1) Báo cáo lãi lỗ và Hàng tồn kho


(2) Bảng Cân đối kế toán và Hàng tồn kho


(3) Báo cáo dòng tiền và Hàng tồn kho


(4) Điểm hoà vốn và Hàng tồn kho


 


Chương 4:


Hàng tồn kho xét từ khía cạnh chuỗi cung cầu tích hợp


(1) Phân phối vật lý, Logistics, Quản lý Chuỗi Cung ứng


(2) Chuỗi cung cầu tích hợp


(3) Kiểm soát hàng tồn kho trong chuỗi cung cầu tích hợp


(4) 5S


 


Chương 5:


Phương pháp quản lý hiệu quả và KPI quản lý giúp cải thiện hoạt động


(1) Thẻ điểm cân bằng (BSC)


(2) Sáu Sigma


(3) Chi phí ảnh hưởng bởi hàng tồn kho (IDC)


(4) Tính chính xác trong Dự báo Doanh thu và Giao hàng Kịp thời


(5) Thời gian hoàn thành quy trình SCM


(6) Vòng quay hàng tồn kho kênh


(7) Tỷ lệ hết hàng


 


Chương 6:


Kiểm soát đồng tiền hàng tồn kho


(1)   Thay đổi chu kỳ quản lý hoạt động từ hàng tháng sang hàng tuần


①.Trường hợp của Shimamura:


②.Trường hợp của ABC Mart:


③.Trường hợp của IRIS OHYAMA:


④.Trường hợp của Don Quijote:


⑤.Trường hợp của Kameda Seika:


(2) Hệ số quay vòng hàng tồn kho và Giá trị hàng tồn kho


(3) Điểm mù trong kiểm soát đồng tiền hàng tồn kho


 


Chương 7:


Tương lai của công tác quản lý hàng tồn kho


(1) Trò chơi phân phối


(2) Hệ thống quản lý hàng tồn kho


(3) Đánh giá quản lý hàng tồn kho và PDCA cho giải quyết vấn đề


 


Chương 8:


Củng cố hoạt động theo hướng giảm thiểu rủi ro gian lận kế toán


(1) Gian lận kế toán gần đây và Hành động khắc phục của các công ty kế toán lớn


(2) Giảm thiểu rủi ro gian lận kế toán bằng việc tăng cường các hoạt động


 


Chương 9:


Hệ thống hiệu quả và ứng dụng hệ thống để kiểm soát độ tươi đồng thời giảm thiểu rủi ro gian lận kế toán


 


 

ePUB Typ

Reflowable ePUB: Sind dynamische eBooks, die auf unterschiedlichen Geräten und Bildschirmgrößen lesbar sind. Diese Art von ePUB passt sich an die Größe und Auflösung des Bildschirms an, auf dem sie gelesen wird. Der Text wird automatisch umgebrochen, um eine optimale Lesbarkeit zu gewährleisten. Reflowable ePUBs eignen sich am besten für Texte, die keine festgelegte Struktur oder ein festes Layout erfordern, wie z. B. Romane oder Bücher mit hauptsächlich textbasierten Inhalten.

Fixed Layout ePUB: Sind E-Books mit einem festen Layout, das auf dem Seitenlayout eines gedruckten Buches basiert. Diese Art von ePUB eignet sich am besten für eBooks, die Bilder, Grafiken oder Tabellen enthalten, die in einem bestimmten Layout angezeigt werden müssen. Fixed Layout ePUBs sind ideal für Comics, Kinderbücher, Kochbücher und Bildbände.

Interactive ePUB: Sind eBooks, die über interaktive Elemente wie Audio, Video, Animationen, Hyperlinks und andere Multimedia-Elemente verfügen. Diese Art von ePUBs ist am besten für Bildungsbücher, Lehrbücher und andere Lernmaterialien geeignet, die interaktive Elemente enthalten, um das Lernen zu verbessern. Es kann sein, dass einige Lesegeräte oder eBook-Reader möglicherweise nicht alle Arten von ePUB-Dateien unterstützen.


 

 

Schlagwörter zu:

Cẩm nang Kiểm soát độ tươi của hàng tồn kho và các khoản phải thu tại Nhật Bản dành cho nhà quản lý von Shigeaki Takai mit der ISBN: 6610000031054

General; Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC); Quản lý chuỗi cung ứng nhu cầu và tích hợp; Quản lý tiền mặt, eBooks-Center


 

 

For legal reasons, the eBook download can only be delivered in countries with a billing address as follow

Der eBook-Download kann aus rechtlichen Gründen nur in Ländern mit den folgenden Rechnungsadressen ausgeliefert werden:

 BG BE AT EE DK CZ CH DE CY HU HR GR FR FI ES LT LI IT IE NL MT LU LV SE RO PT PL SK SI


 

 

Kunden Rezensionen zu Cẩm nang Kiểm soát độ tươi của hàng tồn kho và các khoản phải thu tại Nhật Bản dành cho nhà quản lý von Shigeaki Takai | eBook

Zu diesem eBook Titel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfe anderen Besuchern und verfasse selbst eine Rezension.


 

 


Kunden, die: "Cẩm nang Kiểm soát độ tươi của hàng tồn kho và các khoản phải thu tại Nhật Bản dành cho nhà quản lý" (EPUB) von Shigeaki Takai als eBook gekauft haben,

interessierten sich auch für die folgenden eBooks: